09 nov Årets bubblare större företag

Årets bubblare för större företag tillföll Milcon AB med motiveringen:

Årets bubblare i kategorin med 10 anställda eller fler, är ett företag som ofta beskriver verksamheten som att det ”rullar på”. Bolaget bildades 2001 av framlidne Ulf Millgård med sönerna Johan och Mårten, och det har verkligen rullat på under åren. Personalstyrkan har tredubblats och omsättningen mer än femdubblats från 2009 till dags dato. Att trissa och rulla på med flexibla, snabba och enkla konverteringsflöden för pappers- och förpackningsindustrin har också blivit en del av företagets affärsidé. Företaget har varit nydanande med personalfrågor i united-klass, vilket bidragit till få sjukskrivningar, få olyckor och stabila resultat. Företaget ligger i Kvarntorp och konverterar papper – Millcon AB.