06 apr Årets Företag 2015

Vid Promotion-frukost den 6 april delades utmärkelsen Årets Företag och Årets Företagare ut till Michael Oldin och företaget MOAB. En grupp bestående av Anki Wallberg Företagarna, Michael Johnsson Handelsbanken ( representant för alla banker), Sune Valegren Kumla kommun samt Alf Moberg Kumla Promotion har efter givna kriterier tagit fram ett antal nominerade företag som sedan slutade med att MOAB utsågs med följande motivering:

Motivering ”Årets företagare i Kumla kommun 2015”

Årets företagare i Kumla kommun 2015 har i över 25 år varit verksam i Kumla kommun och har med stor målmedvetenhet, och genom gediget yrkeskunnande, utvecklat sitt företag till en stabil och lönsam rörelse. Genom stort bransch- och marknadskunnande har företaget etablerats inom sitt verksamhetsområde. Trots konkurrens från lågprisimport har företaget med uteslutande svensk råvara, utvecklats till att idag omsätta drygt 200 miljoner kronor och ha cirka 40 anställda.

Årets företagare 2015 är Michael Oldin VD och ägare till MOAB Michael Oldin AB.

Utmärkelsen delades ut av Katarina Hansson kommunstyrelsens ordförande Kumla kommun och Anki Wallberg Företagarna