26 apr Årets företag 2018

Vid Företagsmässan delades utmärkelsen Årets Företag och Årets företagare ut av Landshövding Maria Larsson, Kommunstryrelsen ordförende Katarina Hansson, Stefan Tjäder SEB och Anki Wallberg Företagarna till Närkesten. Priset mottogs av Stefan Aronsson och Mikael Wallin. Motiveringen löd:

Årets företag i Kumla 2018 har utvecklats till ett ledande företag i Norden inom en unik traditionell Kumla-bransch. Hantverkskunskap – med ett hårt och ibland bångstyrigt material – har sedan generationer överförts från fäder till söner, vilket delvis också gäller årets företag. Företaget bildades efter att Yxhults Stenhuggeri lades ned 1980. Stort hantverkskunnande och stabil lönsamhet har bidragit till stark tillväxt. Företaget tilldelades år 2018 det svenska Stenpriset för renoveringar av Nationalmuseum Stockholm. Detta genuina Kumlaföretag står på en stensäker grund och trots stenhård konkurrens fortsätter företaget utvecklas. Årets företag 2018 är

Närkesten Entreprenad AB

Och Årets företagare i Kumla 2018 är:

Mikael Medin, Jens Aronsson, Stefan Aronsson och Mikael Wallin