28 okt Årets Företag 2020

Vid Näringslivsdagen middag korades Årets Företag i Kumla 2020 med följande motivering:

Årets företag 2020 startade för knappa 10 år
sedan och har haft en stadig tillväxt och därtill
medföljande goda ekonomiska resultat.
Hållbarhet är själva affärsidén. Med sina blå containers
samlar man in, slår isär och delar upp byggbranschens
restprodukter för återvinning. Recycling i dess ädlaste form.
Årets företag i Kumla för 2020 är:
A-Återvinning i Örebro AB