09 nov Årets ”Kumling” 2017

Vid kvällens del av Näringslivsdagen utsågs årets Kumling. Vinnare blev välförtjänt Roberth Gyllberg med följande motivering:

För att var en god säljare och affärsman sägs det att man ska springa i många trappor och vår pristagare har verkligen besegrat många trappor. Ibland är han ute och cyklar och ibland tar han sig vatten över huvudet. Innebandy, Fotboll, Ishockey ja överallt har han ett finger med. Dygnet verkar ha fler än 24 timmar. Han promotar Kumla starkt i sociala media. Han har ett gott hjärta och hjälper behövande med hjälp av änglar. Han är med andra ord en Quite Right kille.

Årets Kumling är Robert Gyllberg