04 mar Årsmöte den 3 mars

Kl 19.00 samlades ett antal personer till Årsmöte för Kumla Promotion på Kumla Hotel. Ordförande presenterade 2015 års verksamhet och ekonomiskt utfall. Revisor Lars Flyckt redovisade revideringen som var útan anmärkning och styrelsen fick ansvarsfrihet. Därefter var det val av ordförande och styrelse för 2016.