Kumla Promotion frukost den 2 mars

Denna frukost var vikt för Kumla kommun som berättade om året som gått samt hur planerna för 2016 såg ut.Först ut var Kommunstyrelsen Ordförande Katarina Hansson, som avlöstes av Kommundirektör Ulla Lundholm. Vi fick veta hur stor omfattning verksamheten har en vanlig dag. Om kommande...

Årsmöte den 3 mars

Kl 19.00 samlades ett antal personer till Årsmöte för Kumla Promotion på Kumla Hotel. Ordförande presenterade 2015 års verksamhet och ekonomiskt utfall. Revisor Lars Flyckt redovisade revideringen som var útan anmärkning och styrelsen fick ansvarsfrihet. Därefter var det val av ordförande och styrelse för 2016. [gallery...