04 apr Frukost 4 april

Denna frukost ägde rum på Kumla Golfklubb i Kvarntorp. Vi inledde med frukost i golfrestaurangen där Helene Lannhard informerade om verksamheten i restaurangen. Vi fick även info från Brittis om utbildning för besöksnäringen. Därefter förflyttade vi oss till konferensrummet är Sune Valegren, Kumla kommun informerade om byggplaner för PEKUM och Kumlabostäder. Golfklubbens nye ordförande Gunnar Holm berättade om verksamhetsutvecklingen vid banan. Anneli Nilsson beskrev hur man kan använda friskvårdsbidraget vid golf. Ulf Persson informerade om företagsgolf. Sedan följde besök i maskinhallen och några praktiska övningar i slaghallen under ledning av klubbens PRO Henrik Spongh.