13 aug Kumlasjönt 3 2021

En magisk kväll med ett magiskt framträdande av Dunderklubben. Ett coronanapassat arrangemang med åskådarna väl utspridda i slänten ner mot scenen.