07 nov Lunch Näringslivsdagen 7 nov

Lunchen intogs i växthuset på Goda Rum. Föredragshållare Gabriel Lundström introducerades av Stefan Tjäder, SEB. Dagens ämne var Hållbarhet. Några nyckelord Gabriel började med var Ekonomi = hushållning med begränsade resurser och  Sustainability = hållbarhetsförmåga. Detta är den utmaning mänskligheten står inför, att med begränsade resurser skapa en långsiktigt hållbar liv. Sverige förbrukar resurser som borde räcka i ett år på 4 månader trots att vi tycker att vi vidtar så många effektiva åtgärder. Vi är ett av de värsta resursslukarna på hela klotet. Gabriel visade exempel på förbättringsåtgärder vi kan vidta.