21 mar Näringslivsfrukost 2 mars

Denna frukost gick av stapeln hos Yrkesakademin. Efter en utsökt frukost, presentationsrunda samt info från Kumla kommun tog Enhetschef Lars Nährström över och berättade om verksamheten.