30 apr Nybetong årets företag 2016

Vid Företagsmässan hyllades  Nybetong med ägarna Yngve Hegardt och Dennis Beckmam som blev årets företag i Kumla 2016.

Motiveringen löd: Årets företagare i Kumla år 2016 startade sitt företag för drygt ett dussin år sedan genom att betongsäkert byta från ett Y till ett Ny. Företagarna har visat mycket god branschkunskap kombinerad med flexibilitet och uthållighet. Verksamheten har inte minst i antal anställda flera gånger fördubblats och samtidigt redovisat god lönsamhet. Årets företagare i Kumla 2016 är Yngve Hegardt och Dennis Beckman från Nybetong.