26 apr Promotion frukost 25 april

Denna frukost var förlagd hos Ericsson som skulle inviga sina nya lokaler och visa upp sin verksamhet.  Efter inregistrering bjöds vi på frukost i KÖK 1. Vi var denna gång drygt 60 personer.  Anneli Nilsson, Kula Promotion hälsade alla välkomna och lämnade ordet till Ylva Gullberg. Region Örebro som informerade om Soldagarna. Hon avlöstes av en information där Preeti Nagarajan, chef för PDU Radio Products berättade om Ericssons övergripande verksamhet och Radio Products specifikt där Kumlaenheten ingår. Jonas Brattström som är platschef i Kumla fortsatte med att beskriva utvecklingen i Kumla och den nya inriktningen. Idag är man ca 80 anställda men räknar med att öka med 20 personer i snar framtid. Som en följd av Ericssons nya inriktning kommer företaget Syntronic att etablera sig i Kumla. Roger Lindholm och Magnus Rönnqvist informerade om Syntronics verksamhet. Etableringen i Kumla kommer att innebära ett 50 tal nya arbetstillfällen. Katarina Hansson, Kumla kommunstyrelses ordförande gratulerade företaget till den nya verksamheten och överräckte en blomma. Eva Gylebeck från Ericsson gav oss en säkerhetsinformation innan vi delades in i grupper för rundvandring och information vid olika stationer. Vi kan konstatera att alla slogs med häpnad över den otroligt avancerade utrustning och kompetens som finns i dessa lokaler. Här utförs allt från ren forskning och skapande av nya uppfinningar till praktiskt framtagande av produktionsrutiner.