06 apr Promotion-frukost 6 april

Efter en inledning av Anneli började frukosten med utdelning av utmärkelsen Årets Företag 2015 vilket blev MOAB och Michael Oldin. (se separat inlägg) Därefter kom huvudnumret Turism i Örebro län. Turiststrateg Björn Fransson, Örebrokompaniet inledde med att beskriva hur turismupplägget i länet ser ut. Vi fick även veta hur årets satsningar ser ut och vilken positiv utveckling länet och inte minst Kumla haft vad gäller gästnätter.

Därefter var det dags att lägga fokus på Kumla kommun, Britt-Christine Svedin som arbetat med turismen i Kumla i 15 år  informerade om vår turistiska destination som består av 4 kommuner, Örebro, Kumla, Hallsberg och Lekeberg samt vad som specifikt sker i Kumla. Efter en bensträckare var det dags för Jesper från Handelskammaren Mälardalen att informera om det nya alternativet till Promotionbåten. Projektet är döpt till Utsikt och består av en tågresa till Göteborg där ett event går av stapeln. Kumla kommuns näringslivsutvecklare Sune Valegren informerade om befolkningsutvecklingen samt registreringen av nya företag 2015. John Norlander Gymnasiets nya rektor Lars Nilsgården presenterades