07 mar Promotion frukost 7 mars

Ett välfyllt Folkets Hus och ett späckat program det var mars månads frukost. Huvudvärd var Kumla kommun.

Katarina Hansson och Daniel Jansson – Hammargren inledde med att berätta om allt planeringsarbete som pågår i kommunen. En ny översiktsplan är underframtagande med hänsyn till den snabba befolknings – utvecklingen vi står inför. Daniel påpekade även vikten av att ställa om organisationen för att möte detta och samtidigt vara en attraktiv arbetsgivare. Tre slagord ska stå för detta nämligen Attraktivitet, Digitalisering och Tillväxt.

Christina Gustavsson följde upp med att presentera en mängd olika projekt som ligger i planeringsstadiet. En annan Gustavsson nämligen Simon från Kumla Indianerna följde upp med att presentera en nydanad professionellt styrd förening med tydliga mål och balanserad ekonomi.

Avslutningsvis delades utmärkelsen ”Årets företagare och Årets företag ” ut till VD Magnus Ericsson och företaget Kavat.