01 feb Promotionfrukost 1 feb

Denna månad var Handelsbanken Kumla huvudvärd för arrangemanget och bjöd alla delatagare på frukost. Efter en kort inledning av Kumla Promotions projektledare Anneli Nilsson  tog Handelsbankens kontorschef Michael Johnsson över. Han gav oss en intressant bild av branschens utveckling från enbart personliga möten, brev och kontanthantering, aktiebrev med kupong som löstes in via checkar och telefax till dagen swich, internet och avancerad kapitalplacering. Idag finns i alla banker hela avdelningar som försöker skåda in i framtiden. Han fortsatt med att ge en bild av framtiden där t.ex blip redan är verklighet. Det hela avslutades med att vi alla fick försöka bli ”spågubbar/gummor” genom en tävling där vi fick gissa på olika utveckling av valuta och räntor den sista dec 2017. Efter en bensträckare gav Pia Edh Kumla kommun, information om Kumlas nya logotype, hur den ska användas och var man kan ladda ner den. Vi kan konstatera att ”pay-offen” Kumla en blomstrande kommun behålls även fortsättningsvis.