12 maj Promotionfrukost 11 maj

Polisen har genomfört en omorganisation och därmed ändrat arbetssätt. I Kumla har kommunen och polisen satt upp ett antal medborgarlöften man ska arbeta mot. Vi har därmed fått två lokalpoliser, Per Wickberg och Rasmus Eriksson som ska försöka var avsevärt med synliga på Kumlas gator och torg än vad vi  varit vana vid. Per Wickberg beskrev hur brottsligheten i Kumla ser ut enligt statistiken samt beskrev sin och kollegans önskan att bedriva sitt arbete. De ska arbeta förebyggande genom att besöka Kumlas skolor vid ett flertal tillfällen per termin. De kommer även att besöka de näringsidkare som driver verksamhet i publika lägen centralt i Kumla. Hög tillgänglighet, ökad närvaro och omfattande kontakt med medborgarna verkar var ledorden. Iréne Rosell arbetar med kontakten mellan polisen och kommunen och brottsförebyggande rådet. Just nu håller man på med planer för medborgarlöften inför 2017. Stefan Svensson berättade om brottsförebyggande rådet och hur grannsamverkan ökar.