04 okt Promotionfrukost 2 okt 2019

Denna frukost var förlagd på ett ställe där de flesta inte önskar få komma in nämligen hos Kriminalvården i Kumla, men som besökare är det ett spännande äventyr att få insikt i en värld som är ganska okänd för de flesta av oss. Vi leddes in till en extern paviljong som är personalbyggnad där vi serverades en överdådig frukost. Efter frukosten steg ”estradören” Mikael Shyrman fram och bjöd på en sprakande rolig redovisning av hur verksamheten innanför murarna bedrivs. Efter ca 45 min fick vi sedan möjlighet att besöka produktionsenhetens butik där vi fick en bok om konsten i kulverterna samt diverse köksredskap och kunde bl.a inhandla de fantastiska långa skohornen som produceras på anstalten.