03 apr Promotionfrukost 3 april

Vid April månads frukost var Kumla kommun huvudtalare. Efter en utsökt frukost som ett drygt 50 tal personer avnjöt inleddes morgonen av kommundirektör Daniel Jansson-Hammargren som talade om tillväxten i kommunen. Han avlöstes av Peder Wilhelmsson som beskrev de projekt som Kumla Bostäder är involverade i. Projekt under uppstart i Kumla är Kv Jägaren vid trafikljusen, där rivning pågår av ett antal äldre flerfamilsjhus. Byggtema kommer att bygga ett hus för seniorboende. I kvarteret bortanför biblioteket kommer Sjöborgs Fastighetsförvaltning uppföra ett stort flerfamiljshus med start i höst. Kumlabostäder kommer på Sankt Torgils väg renovera och bygga på två våningar på befintliga hus. Thomas Åkesson presenterade samhällsbyggnadsförvaltningen och dess chefer Johannas Ludvigsson, Åsa Gunnarsson, och Miljöchef Åsa Pettersson.