08 maj Promotionfrukost 3 maj

Det händer mycket i Kumla – på alla fronter. Denna frukost handlade helt och hållet om vad som är på gång i Kumla. Katarina Hansson inledde och hälsade välkomna varefter kommundirektör Ulla Lundholm gav en bild av utvecklingen. Peder Wilhelmsson Kumlabostäder och PEKUM beskrev de nya projekt som är under byggnation ellerplaneras. Christina Gustavsson beskrev vad övrigt som händer på samhällsplaneringsfronten. Avslutningsvis berättase Karin Moberg om Kumlakalaset och firandet kring Kumlas 75 års jubileum där bl.a. Antikrundan ska spelas in i Kumla