01 jul Promotionfrukost maj

Niklas Edgren och hustru Anna har under våren slitit hårt med att renovera Stene kapell och skapa en matstudio med tillhörande matsal. Som första evenemang blev vi inbjudna till frukost. Vi serverades en fantastisk frukost på säsongens råvaror varpå paret beskrev sina tankar om den framtida verksamheten. Vi ser med spänning fram mot vad som kommer ske i denna byggnad.