03 jun Promotionlunch 3 juni

Denna underbart varma och vackra dag var det åter dags att träffas in Real Life. Vi hade bjudit in till lunch utomhus på Goda Rum med stort avstånd mellan borden och mellan varandra. Efter intagen lunch började programmet med att Anneli Nilsson intervjuade Ulric Öhman om hur inköpsläget är i kommunen där en stor del av tiden går åt att upphandla Coronarelaterade produkter. Därefter kom huvudpunkten där Camilla Sydner Svensson och Henrik Mattson livesände podden Omgiven av kloka personer där dagens gäst är Fredrik Pettersson Fonus. Fredrik fick frågor om såväl yrkesvalet och vardagen som begravningsentreprenör som hur återhämtning på fritiden gick till.