Nätverksträff handel/besöksnäring och city-gruppen

Kumla kommun

Varmt välkommen att deltaga på ett värdefullt dialogforum där vi träffas för att diskutera Kumlas handel, besöksnäring och citykärna.  Vi träffas inne på Stadshuset där vi på Kumla Promotion tillsammans med Kumla kommun inleder med att berätta kort om året som varit och vad som är på gång 2023. Träffens syfte är att ge och […]

Nätverksträff industri/logistik- och produktionsgruppen

Varmt välkommen att deltaga på ett värdefullt dialogforum för de som verkar inom industri, logistik och produktion i Kumla.  Träffens syfte är att ge och ta information i aktuella övergripande frågor, diskutera goda idéer för att förbättra förutsättningarna för att bedriva och starta verksamhet i Kumla samt för att följa utvecklingen inom näringslivet lokalt. Datum: […]

Nätverksträff handel/besöksnäring och city-gruppen

Varmt välkommen att deltaga på ett värdefullt dialogforum där vi träffas för att diskutera Kumlas handel, besöksnäring och citykärna.  Vi träffas inne på Stadshuset där vi på Kumla Promotion tillsammans med Kumla kommun inleder med att berätta kort om vad som är på gång. Träffens syfte är att ge och ta information i aktuella övergripande […]