Vår verksamhet

Oavsett om du har ett enmansföretag, har många anställda eller kanske ingår i en stor koncern så är du välkommen som medlem i Kumla promotion. Vi vill vara den naturliga mötesplatsen som ökar din chans till direktkontakt med andra företagsledare, organisationer, kommunen och dess politiker.

Målsättning

Vår övergripande målsättning är att göra Kumla än mer attraktivt för invånare och besökare. Detta ska ske genom att förstärka Kumlas positiva utveckling och därmed öka attraktionskraften för Kumla som plats för företagsetablering. Vi jobbar till stor del genom nätverkande.

Vilka är vi och vad gör vi

Kumla Promotion är en sammanslutning av företag, köpmän, fastighetsägare och Kumla kommun. Vi har ca 165 medlemmar. Vi jobbar för att stärka kommunens företagsamhet och för att öka sammanhållningen mellan företag och invånare. Kumla Promotion medverkar tillsammans med Kumla kommun till nya företagsetableringar.

Aktiviteter

Varje månad arrangerar vi olika företagsträffar och dessutom genomförs en rad PR- och trivselaktiviteter för Kumlaborna. MC-träff, familjefest, sommarkvällar i Kumla, julmarknad, julgransplundring och jobbmässa är några exempel på kostnadsfria aktiviteter som genomförs i Kumla Promotions regi. 

Som medlem blir du

 • En viktig del i vår fortsatta utveckling som en blomstrande kommun,
 • inbjuden till våra företagsfrukostar och andra sammankomster tillsammans med andra medlemmar,
 • utrustad att utveckla ditt företag genom nätverkande i lokala relationer,
 • erbjuden att pitcha och intervjuas på någon av våra populära företagsfrukostar.

Dessutom får du

 • regelbundet nyhetsbrev med erbjudanden eller annan viktig information,
 • möjlighet att snabbt nå ut med din information till medlemmar,
 • Deltaga gratis på de utbildningshöjande aktiviteter som vi arrangerar.

Kostnad Medlemskap

För att bedriva vår verksamhet behöver vi intäkter. Detta får vi huvudsakligen från medlemsavgifter (se kostnad nedan). 

Sedan har vi några riktigt stora företag som bidrar med ännu mer.

 • Små företag (färre än tio anställda):
  2000 + serviceavgift 100 kr

 • Medelstora företag (11-25 anställda):
  3600 + serviceavgift 100 kr

 • Stora företag (25 och uppåt):
  6500 + serviceavgift 100 kr

Bli medlem i Kumla Promotion: